அழைப்புப் பணியின் அடிப்படைகள் 2 of 3 (வீடியோ)

அழைப்புப் பணிக்கான சிறப்பு மார்க்க வகுப்பு
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் சதக்கத்துல்லாஹ் உமரீ, அழைப்பாளர். தமிழகம், இந்தியா.
நாள் : 10-03-2014 திங்கள்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

[youtube id=zjUD80AHbOo]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *