அஹ்லுஸ்ஸுன்னாவின் பார்வையில் பெரும்பாவங்கள் (வீடியோ)

16-ஆவது இஸ்லாமிய ஒருநாள் மாநாடு
மூன்றாம் அமர்வு – சிறப்புரை – 1
வழங்கியவர்: மெளலவி ரம்ஸான் ஃபார்ஸி மதனீ,
அழைப்பாளர், ரவ்ழா தஃவா நிலையம்,
ரியாத், சவுதி அரேபியா
நாள்: 18-4-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

 [youtube id=_Zu5LzE7RZg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *