அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத் என்றால் யார்?

தேசிய இஸ்லாமிய மாநாடு – இலங்கை

நாள்: செப்டம்பர் 29 மற்றும் 30, 2012

இடம்: அஸ்ஸலபிய்யா கலாபீட மைதானம் – பறஹகதெனியா – இலங்கை

வழங்குபவர்: அஷ்ஷைஹ் முபாரக் மஸ்ஊத் மதனீ, அழைப்பாளர், இலங்கை.

[youtube id=9-We2MO7wW0]

 

 

One comment

  1. தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து போடும் ஒவ்வொரு ஹதீசும் மிகவும் அருமையாகவும், சேமித்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக உள்ளது.

    தாங்களின் தொகுப்பு யாவும் அல்குர்ஆன் சுன்னா வழியிலும் ஸலஃபுசாலிஹீன்களின் அடிசுவட்டை பின்பற்றியதாகவும் இருப்பது மிகவும் சிறப்புக்குரியது.

    தாங்களின் பணி மேலும் மேலும் சிறக்க எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் துணை புரிவானாக.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *