ஆன்மீகப் பார்வையில் அன்றாட வாழ்க்கை (v)

குடும்ப சந்திப்பு நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்.
நாள் :06-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: SWCC பள்ளி வளாகம்

[youtube id=e-mbBG2QSHQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *