இஃப்தார் எங்கு நடத்துவது…? (v)

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
நாள்: 18 ஜூலை 2014 வெள்ளிக்கிழமை ஜும் ஆ தொழுகைக்குப் பிறகு …
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் இஃப்தார் போன்ற (சதக்கா) நிகழ்ச்சிகளை, தங்களின் சொந்த நாட்டில் செய்வது சிறந்ததா ? தாங்கள் இருக்கும் வெளிநாட்டிலேயே செய்வது சிற‌ந்ததா ?

[youtube id=bP0cNy0B_OI]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *