இணைவைப்பாளர்களுக்கு பாவமன்னிப்புத் தேடுதல் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்.
நாள் :31-7-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

[youtube id=Ct9iGuhEEfM]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *