இன்றைய இளைஞர்கள் (வீடியோ)

வழங்கியவர்: இம்தியாஸ் ஸலஃபி, அவர்கள், இலங்கை

நாள் 23-12-2011 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: ஜாமிஉல் இஹ்ஸான் ஜும்ஆ மஸ்ஜித், வெலிகம, இலங்கை.

[youtube id=hUkizASfVlU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *