இபாதத்தும் இஸ்திகாமத்தும் (வீடியோ)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி

மெளலவி எம்.ஐ.எம். ஜிஃபான் மதனி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை.

இடம்:  SKS கேம்ப் அல்-ஜுபைல்
நாள் : 24 – 07 – 2014 வியாழக்கிழ‌மை

[youtube id=srzWK989Jxk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *