இரவுத்தொழுகை வாழ்வின் முழுமைக்கும் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி- வழங்கியவர் : மவ்லவி அப்துல்வதூத் ஜிப்ரீ – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை – 31 மே 2018 வியாழன் இரவு – ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *