இறையச்சம் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகர் – நாள்: 30-5-2013 வியாழன் – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) ஜும்ஆ மஸ்ஜித்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *