இறைவேதம் எமக்கான அற்புதம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: அப்பாஸ் அலீ MISC
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா.
நாள்: 19 ஜூன் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=j-3wPrqISWU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *