இறை எச்சரிக்கையும் படிப்பினையும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – உரை: மெளலவி ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல்- நாள் :08-01-2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *