இறை நன்மையே சிறந்தது (வீடியோ)

வழங்கியவர்: ஷேஹ் ரஹ்மத்துல்லா இம்தாதி, அழைப்பாளர், அல்கோபார் அழைப்பு மையம், சஊதி அரேபியா

நாள்: 25-08-2011 வியாழன் இரவு – ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி

இடம்: தம்மாம் இஃப்தார் கேம்ப், சஊதி அரேபியா.

[youtube id=F5V6DcgfIlc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *