இறை நிராகரிப்பாளர்களிடம் இறைவன் கேட்கும் கேள்விகள் – 1 (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்
நாள் : 12 மார்ச் 2015 வியாழக்கிழமை இரவு
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=zu4x6zaADnc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *