இறை மன்னிப்பை பெற ….. ( v )

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

வழங்கியவர்: மெளலவி, பக்ருதீன் இம்தாதி,

அழைப்பாளர் ஜுபைல் அழைப்பு மையம்

நாள் :29-01-2015 வியாழக்கிழ‌மை

இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்.

[youtube id=Mbrewp32iOc]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *