இளைஞர்களும் இணைய தளமும் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி

வழங்கியவர்: மெளலவி, பக்ருதீன் இம்தாதி,
அழைப்பாளர் SKS கேம்ப் அல்-ஜுபைல்
இடம்:  அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள் : 17 – 07 – 2014 வியாழக்கிழ‌மை

[youtube id=GfQOwYI3zI0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *