இஸ்திகாமத் (v)

சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மெளலவி ரயீசுத்தீன் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை – 11 ஏப்ரல் 2017 செவ்வாய்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *