இஸ்லாத்தின் தனித்தன்மைகள் (வீடியோ)

16-ஆவது இஸ்லாமிய ஒருநாள் மாநாடு

முதல் அமர்வு – சிறப்புரை – 1
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் அஸ்ஹர் ஸீலானி அவர்கள், அழைப்பாளர், அல்கோபர் தஃவா நிலையம்
நாள்: 18-4-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

[youtube id=9CfJr4hbQkg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *