இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தந்தையின் அந்தஸ்து (v)

ஜும் ஆ குத்பா பேருரை
மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
நாள்: 24 ஜூலை 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

[youtube id=KIycb2ugvOc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *