இஸ்லாத்தில் உடல் பயிற்சி மற்றும் குழந்தை வளர்ப்பு (v)

குடும்ப சந்திப்பு சிறப்பு தஃவா நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்,
ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா
09 மே 2014 வெள்ளிக்கிழமை
சார்க் பீச் கேம்ப் – ஜுபைல்

[youtube id=O3hlseniUw8]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *