இஸ்லாத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு (v)

குடும்ப சந்திப்பு நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மௌலவி எஸ்.கமாலுத்தீன் மதனீ (பேராசிரியர் — ஃபிர்தௌஸியா அரபிக் கல்லூரி மற்றும் அல்- ஜன்னத் பத்திரிக்கை ஆசிரியர்)
09 மே 2014 வெள்ளிக்கிழமை
சார்க் பீச் கேம்ப் – ஜுபைல்

[youtube id=T48AsLx7YcM]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *