இஸ்லாத்தை அறிந்துகொள்ளுங்கள் (வீடியோ)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் சதக்கத்துல்லாஹ் உமரீ, அழைப்பாளர். தமிழகம், இந்தியா.
நாள் : 06-03-2014 வியாழக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் கொனைனி கேம்ப்

[youtube id=jUnqjTI4xiU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *