இஸ்லாமியனின் இலக்கு (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
மெளலவி, முஹம்மது ஸமீன் நஜாஹி,
அழைப்பாளர் அல்-ஜுபைல் த வா நிலையம், ஜுபைல் மாநகரம்
நாள்: 08 ஆகஸ்டு 2014 வெள்ளிக்கிழமை.
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=3lIY9YkMnuk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *