இஸ்லாமிய அடிப்படையும் சூஃபியிசமும் (வீடியோ)

ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – தமிழ் பிரிவு வழங்கிய
இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம் நிகழ்ச்சி

வழங்கியவர்: மௌலவி-பொறியாளர் ஜக்கரிய்யாஹ், அழைப்பாளர்,  தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

நாள்: 12 டிசம்பர் 2013 வியாழன் இரவு
இடம்; ரீகல் கிளாசிக் ஹோட்டல்.

சூஃபியிசத்தை இஸ்லாம் ஏன் எதிர்க்கிறது ?

[youtube id=qUUxIiUwhf0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *