இஸ்லாமிய ஒழுக்க மாண்புகள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்.
நாள்: 13-2-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=cTbEnMSTfTs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *