இஸ்லாமிய கல்வியும் சமூக வளர்ச்சியும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி ரயீஸுத்தீன் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை – நாள்: 06 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *