இஸ்லாமிய குடும்பம் (v)

மாலை நேர சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.
நாள்: 30 அக்டோபர் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: IDGC தஃவா நிலையம்

[youtube id=RWdtXtQTz9U]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *