இஸ்லாமிய நட்புறவு (வீடியோ)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ். அலீ அக்பர் உமரீ, அக்ரபியா தஃவா நிலையம், அல்கோபார், சஊதி அரேபியா.

நாள்: 25-08-2011 வியாழன் இரவு – ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி

இடம்: தம்மாம் இஃப்தார் கேம்ப், சஊதி அரேபியா.

[youtube id=FHb9c8tmGGU]

One comment

  1. தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து போடும் ஒவ்வொரு ஹதீசும் மிகவும் அருமையாகவும், சேமித்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக உள்ளது.

    தாங்களின் தொகுப்பு யாவும் அல்குர்ஆன் சுன்னா வழியிலும் ஸலஃபுசாலிஹீன்களின் அடிசுவட்டை பின்பற்றியதாகவும் இருப்பது மிகவும் சிறப்புக்குரியது.

    தாங்களின் பணி மேலும் மேலும் சிறக்க எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் துணை புரிவானாக.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *