இஸ்லாமிய பொருளாதாரத்தின் பொதுவான அடிப்படைகள் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்
நாள் :06 ஆகஸ்டு 2015 வியாழக்கிழமை இரவு
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=slBfywuRe0M]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *