இஸ்லாம் காட்டும் நேர்வழி (வீடியோ)

இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம்
கேள்வி – பதில் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மௌலவி-பொறியாளர் ஜக்கரிய்யாஹ், அழைப்பாளர், தம்மம், சவுதி அரேபியா.
நாள்: 15.11.2013 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ICC தவா நிலையம், தம்மாம். சவுதி அரேபியா

[youtube id=WEziuAVqBO8]

2 comments

 1. Dear brother,

  zajakhallahkhair…

  Almighty allah will provide your good health to do more dawah work and activities…

  I hope, your intention not only to watch this website. Hence, please provide to some more options(mp3,HD and MPEG etc.) to download and watch at our convenient time.

  Please take note and arrange the visiter’s request.

  zajakhallahkhair..

  S. Nurulhaasan

 2. நிர்வாகி

  Insha Allah, the necessary step will be taken to provide the required facilities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *