இஸ்லாம் கூறும் ஒழுக்க மாண்புகள் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மௌலவி. ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 18-10-2012 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *