இஸ்லாம் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கையும் சமூக சீர்கேடுகளும் (v)

ரஹீமா தஃவா நிலையம் –
11-வது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு
வழங்கியவர்: மவ்லவி அலீ அக்பர் உமரீ
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா.
நாள் :29-5-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: மஸ்ஜிதுர்ரஹ்மா பள்ளி வளாகம்

[youtube id=cDrMjMSk-JU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *