இஸ்லாம் கூறும் சகோதரத்துவம் (வீடியோ)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி

நாள்: 09-08-2012 வியாழன் இரவு – ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் பீர் முஹம்மது காசிமி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை.

 [youtube id=KU-SwXpkVFk]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *