இஸ்லாம் கூறும் தன்னம்பிக்கை (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: ஃபக்ருதீன் இம்தாதி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்
நாள் :19-11-2015 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=0Pnmro_y98U]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *