ஈதுல் ஃபித்ர் குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்
நாள்: 17 ஜூலை 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=bjD9jYQ0jQY]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *