ஈதுல் ஃபித்ர் பெருநாள் தொழுகை திடல்

புனித ரமளான் ஈதுல் ஃபித்ர் பெருநாள் தொழுகை திடல்
நாள்: 17 ஜூலை 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் திடல்.

[youtube id=Z76YsoFqO9U]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *