ஈத் அல்-ஃபித்ர் பெருநாள் குத்பா பேருரை (v)

ஈத் அல்-ஃபித்ர் பெருநாள் குத்பா பேருரை

அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

நாள்: 28 ஜூலை 2014 திங்கள்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=dg1zlC-Z0Vo]

[youtube id=qAkVrdLyv34]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *