ஈமானின் அடையாளம் பொறுமை (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி அப்பாஸ் அலீ, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஹிதாயா தஃவா நிலையம், அல்கோபார் – நாள்: 28 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *