ஈமானிய அறிவும் சமுதாய மாற்றமும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்,
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
நாள் : 06-02-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

[youtube id=7g6VBLU23bc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *