ஈமானிய இன்பத்தின் சுவை … (வீடியோ)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் எம்.என். நூஹ் மஹ்ளரி, அழைப்பாளர், IDGC தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா
நாள் : 21-11-2013 வியாழக்கிழமை இரவு
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம், ஜுபைல் மாநகரம்

[youtube id=UmWp5zIXkPk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *