ஈமானிய பலவீனம் சரி செய்வது எப்படி ? (வீடியோ)

16-ஆவது இஸ்லாமிய ஒருநாள் மாநாடு
மூன்றாம் அமர்வு – சிறப்புரை – 2
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்,
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்,
தம்மாம், சவுதி அரேபியா
நாள்: 18-4-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

 [youtube id=JM4Hj2DoUMo]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *