உலக வாழ்வும் இறுதி நாளும் …. (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மெளலவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இஹ்ஸானி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம்
நாள் : 26 டிசம்பர் 2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

[youtube id=47PhQEKV0Uk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *