உணவு எனும் அருட்கொடை (ஆடியோ)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் அஸ்ஹர் ஸீலானி, அழைப்பாளர், இஸ்லாமிய அழைப்புமய்யம், அல்கோபார், சவுதி அரேபியா.

நாள்: 23-10-2012 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: மினா ஹஜ் கூடாரம், மக்கா.

[youtube id=uwVMkL7NNOk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *