உத்தம நபியை உரிய முறையில் நேசிப்போம் (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள் :17-12-2015 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *