உபைய்யின் அவதூறும் ஆயிஷா (ரழி) வின் தூய்மையும் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள்: 12-02-2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *