உம்மு ஸுலைம் (ரழி) …. (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மெளலவி, பக்ருதீன் இம்தாதி,
அழைப்பாளர் SKS கேம்ப் அல்-ஜுபைல்,
நாள் :05-06-2014 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்.

[youtube id=kJZZs4AYCoc]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *