உயரிய சொர்க்கத்துக்கு உரியவர்கள் (வீடியோ)

பெண்களை குறித்து நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜின்போது அரஃபா மைதானத்தில் வைத்து மக்களுக்கு உரையாற்றும்போது சொன்னார்கள், “நீங்கள் பெண்களின் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளுங்கள், ஏனென்றால் பெண்களை அல்லாஹ் ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறான், எனவே நீங்கள் பெண்களின் விஷயத்தில் மிகவும் நீதமாக நடந்துகொள்ளுங்கள். நீங்கள் பெண்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் வழங்கி, அவர்களை நல்ல முறையில் நிர்வகித்து வாருங்கள்” என்று எச்சரித்தார்கள்.  உங்களின் மனைவியரிடத்தில் யார் சிறந்தவரோ அவர்தான் உங்களில் சிறந்தவர் என்றும்  சொன்னார்கள். இவையெல்லாம் உயரிய சொர்க்கத்தைப் பெறுவதற்கான வழிகளாகும். இன்னும் பல செய்திகளை அறிய… (தொடர்க….)

[youtube id=GfsLHQonXTs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *