உயர்ந்த ஈமானும் உதாரணமாக அண்ணலாரும்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: முஜாஹிதி இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா அழைப்பு மையம்
நாள்: 02 ஜூலை 2015 வியாழ‌க்கிழமை
இடம்: எஸ்.கே.எஸ் கேமப் – ஜுபைல் 2

[youtube id=jfbm4Ed3kXw]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *