உரிமைகளும் கடமைகளும் (வீடியோ)

உரை : அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃ பிர்தௌஸி , அழைப்பாளர், அல்ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவுதி அரேபியா.

நாள்: 17-02-2012 வெள்ளிக்கிழமை.

இடம்: லயாளி அல் உமர் ஓய்வகம், ரியாத்.

வழங்கியோர்: ரவ்ழா வழிகாட்டி நிலையம், ரியாத், சவுதி அரேபியா.

[youtube id=adDqLefBvPs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *