உலகம் ஒரு சோதனைக் கூடம்

தலைப்பு: உலகம் ஒரு சோதனைக் கூடம்

உரை: மௌலவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்

நாள்: 27.01.2011 வியாழன்

 

Audio Download

[audio:http://media4us.com/dawa/mubarak/test.mp3]


Video Download

[flv:http://media4us.com/dawa/mubarak/test.flv http://chittarkottai.com/wp/wp-content/uploads/2011/02/Mubarak-Madani-300×224.jpg]